Abeceda

11. prosince 2008 v 23:19 | Léto |  Lyrika
Obrazy dvaadvaceti písmen.
Aroma

Dnes se setmělo brzy a jaro je v nedohlednu. Probírám se tím, co odešlo, a tím, co má teprve přijít. Staré spisy mají svůj vlastní pach, ale ten já už cítit nechci. Ach, kéž bych se mohl zase nadechnout té líbezné vůně naplněných slibů, úsměvů schovaných v šátku a roztomilých dívčích nemocí.

Jeden čaroděj si údajně přechovával ty nejkrásnější pachy v keramických hrníčcích. Byl to dobrý a statečný muž. Když ho toho smutného rána nalezli, měl ruce od krve a k chladné hrudi si tisknul střepiny.


Bláznovství

Křičel jsem tak hlasitě, až mi hrůzou praskaly nehty. Zkoušel jsem tlouci hlavou do zdi a z rudé sedliny pak vyvěštit svou budoucnost. Modlil jsem se ukrytý v potemnělé velesvatyni, hlavou dolů, s rukama rozpaženýma a s oprátkou kolem krku. Strávil jsem století naložený v sudu se skořicí. Avšak nic z toho mě nedokázalo vyléčit. Skvrna na duši zůstává.

I pokoušel jsem se před ní uniknout. Odjel jsem do cizího města a zapomněl jsem na své jméno. Ona se ale vrátila! Usnul jsem na lavičce v parku a za chladného jitra před východem slunce u mě stála, šaty roztrhané a oči unavené, na rtech vítězný úsměv.

Až zemřu já, pak zahyne i ona, dříve ne. Za ta léta jsem si ji nicméně oblíbil. Je tím pravým a jediným důvodem, proč se smát.


Církev

Začaly pašije. V kostele se tísní nevěřící dav. Dav je totiž ve své podstatě zvířetem a zvíře nevěří nikdy. Zvíře ví. To jen člověk bývá rozežraný touhou a pochybami. Líbilo by se ti být chimérou? Vždyť právě taková jsi! Tvář ženy, křídla anděla a srdce šelmy.

Opilý kněz navečer usnul na oltáři a k varhanům zasedlo děvčátko. Nad Golgotou dnes v noci zuřila bouře, nebe se křižovalo blesky a oba lotři křičeli. Myslím, že nadešel čas: udeř mě svým bičem s ocelovými důtkami. Budu křičet, ale toho se nesmíš zaleknout. Pokračuj, dokud nezemdlím. Společně stvoříme hudbu hodnou toho slavného dne.


Dýmka

Její krk je vykroužený jako lučiště královské zbraně, vznešený a svůdný. Její dřevo se leskne v žáru našich planoucích duší. Stala se tím, co spojuje minulost s přítomností. To, co z ní stoupá, je víc než dým: je to odkaz vonného Orientu a gentlemanů Jejího Veličenstva, toužebný vzdych čajové Indie a hedvábné Číny, lehký úsměv z žalmů Davidových.

Až s ní budeš hotov, odlož ji nazpět do jejího lože na krbové římse. Vždyť to je to jediné místo, kde čas jde nazpátek.


Empír

Jak půvabně jsi zkažená, ty císařská pýcho! Zazdila jsi mě do svého náručí, rozlámala jsi na kusy obdiv psaný v hexametru, vysála jsi dosucha bystřinu mých nápadů! Obdivuji tvé bohatství, zlato a blankyt, spojení hodné světovládců.

"Bylo to naposledy, kdy jsem se cítila šťastná," vyprávěla mi. Žilnatá ruka, v níž držela šálek čaje, se jí jemně třásla. Po těch slovech jsem zavřel oči a viděl jsem to vše: hrdé sloupy a oblouky, zamyšlené sfingy, pozlacené hodiny i čalouněná vídeňská křesla. A nad tím vším zněl Zpěv, nádherný, tak nádherný, ach, má sladká Prozřetelnosti, tak nádherný a tak prchavý!

Jsem připraven kdykoliv pokleknout před jeho jménem.


Faleš

Šátek, kterým mi převázali oči, má červenou barvu. Bojím se ho sundat. Bojím se kráčet bez paže natažené před sebou. Bojím se mluvit jinak než šeptem. A obávám se milovat. Je každá krása lží? I z toho mám strach.

Někde vysoko na cherubínských výsostech je uschována kniha s černými, smolnými deskami. Kdo k ní přistoupí, dostane pero a dva kalamáře: v jednom z nich je lidská krev, v tom druhé červený inkoust.

Odvážíš se svědčit?


Golem

Znám jednu půdu, starší než dům, v němž byla vystavěna, dávnější než svět, do kterého byla stvořena. V pavoučinami obrostlých rozích se tam krčí sedmiramenné svícny, zapomenuté myšlenky a vynálezy nesčetných blouznivých myslí.

V tom nejtemnějším koutě se trčí on, koruna židovské moudrosti. Plameny, jež ho kdysi živily a stravovaly, jsou nenávratně pryč. Odešly ze světa spolu s Velkými příběhy a Pravou láskou. To, co zůstalo, je jen hlína, zrezivělé železo a věčný hřích.


Hůl

Chlouba pastýřů, odznak kněží, nástroj poutníků. Relikvie z časů, kdy jen kamenné zídky stály mezi rozechvělou hrudí a prolhaným párem rudých očí. U potůčku vinoucím se mezi zelenými kopečky prý našli stopy drápatých kopyt.

Bezpečí je pokaždé jen iluzí.

Drž svou hůl pevně, sladký pastýři, srdnatý knězi, lehkověrný poutníku! Víš, blíží se noc. Zapadající slunce vrhá dlouhé stíny. Z nich Hádes splétá své netvory a vypouští je do hvozdů. Blíží se noc. Střezte se, vy všichni! Jitra se nedočkáte.


Infekce

Chtěl bych zemřít s mečem v ruce, ne na posteli. Protože krev je krásná a čistá, zatímco hnis je odporný. Leč běda! Ty nejhorší a nejzbabělejší rány často přicházejí ve chvílích, kdy je nečekáme.

V jakési zapomenuté etruské hrobce nalezli piktogram rozlomeného srdce. Když později otevřeli urnu, ozval se výkřik bolesti a popel vyrazil do výše jako sloup. Než se rozlétl, zašeptal ještě toužebně pradávné dívčí jméno.

Tato příhoda nejlépe dokládá, že staré zanícené rány nelze vyléčit, a že jednou probodnuté srdce bolí i poté, co přestane bít.


Jatka

Zlé místo za městem. Zdálky lze cítit štiplavý pach kouře a krve. Ten, kdo vstoupí, už nikdy nebude jako dříve: pozná totiž čirý děs snoubící se s chutí slz a zvratků. Tlustí nelidé luskají svými odpornými masitými prsty a žertují o můstku do Města mrtvých.

Zlé místo, zlé. Táhl jsem ho tam na provaze a on se na mě díval velkýma smutnýma očima. Pak mi vložili do ruky sekeru a řekli: "Udělej to." Připadal jsem si, jako kdyby mi někdo porcoval srdce zubatým nožem. Ale zatvrdil jsem se a nežádám ho o odpuštění. To spíše on by měl prosit mne.


Kaluž

Též ulice má své srcadlo, temné a páchnoucí, a přesto nad jiná pravdivé. Pověra praví, že do do něj pohlédne, spatří svou tvář v okamžiku vzkříšení.

Každého rána se na okrajích té louže jako jedovatí hadi kroutí barvy oleje. Odrážejí se v ní hebká světýlka oblohy a pestrá maškaráda výkladních skříní.

Jednou jsem vedle ní dlouhé hodiny seděl a krmil jsem ji myšlenkami. Kolem kráčeli mrzutí bezhlaví chodci. S troubením projížděly černé smuteční vozy bez řidičů. Čím jsme starší, tím lépe chápeme význam takových chvil.


Lucerna

Je zašlá a rozbitá. Zapomenutá. Již mnoho let visí na černé, zmrtvělé ruce. Její plamínek však dosud nezhasnul, za špinavými skly stále blikotá a láká na sebe večerní můry. A vězte, že ještě dlouho nezahyne! Oheň je totiž živen zármutkem, a ten dovede o celá staletí přežít zarmouceného.

Tak tomu vždy bylo a bude. Musí být. Kdo by nám jinak svítil na cestu, až půjdeme strmou úzkou uličkou do Jeho království?


Mlha

Moje milovaná lhářka. Skrývá před našima očima to, co je ohyzdné, a nechává snivost, ať dokresluje neviděné tvary. Domov má v lesích, obzvláště ráda ale navštěvuje města. Obléká katedrály do netušeně hebkých šatů, smýčí tajná podloubí a obtáčí se kolem kotníků opilců a opozdilců.

Její přítomnost dodává noci na vznešenosti.


Nádraží

Kývá na pozdrav ze starých pohlednic.

Dítě sedí na velkém koženém kufru, větším než ono samo. Mladá žena mává kloboukem a na rozpálené dlaždice dopadají perličky. Odněkud se ozývá píšťala. Dva zasmušilí muži si přivolávají drožku. Vysoký mladík se prodírá davem, útroby stažené bolestí, hladem a nenaplněnou touhou. Mnohá setkání, ale ještě více loučení.

Dnes už je to jiné. Starodávnou praženou vůni vystřídaly nové, kyselejší pachy. Lidé zemřeli. Z blyštivých černobílých barev zůstala jen šeď. Ale ty slzy, víte, ty zůstanou opravdovými v každé době.


Opera

Diva na jevišti zpívá ve zlaté masce předků. Černě oděné sukuby v hledišti skrývají své napudrované tváře za vějíře a se znechucením si ukazují na její upnutý korzet. Nad scénou se rýsují dva vyvýšené balkony. V tom levém sedí marnivá Pandora a chvěje se při každé árii. Pravý balkón je prázdný, avšak věci jsou málokdy takové, jakými se zdají být.

Po představení přijíždějí před rozzářenou budovu kočáry, aby hosty odvezly domů. Ti moudří odmítají. Zůstávají, dokud všechna světla nezhasnou, a pak se zahledí na oblohu. Nekonečným prostorem se k nim nesou tóny vyzpívané před tisícovkami let.


Přístaviště

Místo, kde se vedle sebe tísní vyřezávané výletní bárky a oprýskané naftové čluny, kde se zápach splašek proplétá s ostrou vůní čerstvě vykuchaných ryb. Místo, kde všechna povzbudivá slova z písniček snadno splývají s jadrnými kletbami dělníků. Jak jen to všechno připomíná život v jeho syrovosti! Nad řekou bývá nebe vždy zachmuřené a lkaní racků se zarývá hluboko do srdce.

"Půjdu nakrmit labutě," řekla mi jednou.

Nevrátila se.


Ruina

Hrdě a smutně se tyčí v dešti nedělního odpoledne. Podlahy, jichž se kdysi dotýkala něžná, v oslím mléce namáčená chodidla žen, jsou nyní domovem potkanů. Arkády, které zastara naslouchaly zpěvu, se lámou coby okoralé kosti. Zlatý věk pominul. A za ním už odešel i ten stříbrný.

V pobořených výklencích stojí sochy ukradené ze snivých zemí. Po tvářích jim stékají výkřiky, němé a krvavé.

Nikdy nevztahujte ruce na cizí sny!


Sanatorium

Zde je uhnízděno naše temné šílenství. Překroč práh vytesaný z kamene a neohlížej se. Víš dobře, že z očistce se již nevrátíš.

Stěny někdo natřel nabílo a stropy jsou vysoké a popraskané. Ze zazděných pokojů se linou nízké hlasy hobojů. Sbíhají se sem všechny lidské osudy, jen proto, aby se rozplynuly v chladu a sténání a v bolestném pachu čistoty. Po nekonečných chodbách se procházejí bledě oblečené přízraky. Pod jejich župany se ovšem skrývají pouze kosti a prach.


Temnota

Kdesi hluboko v zásvětních jeskyních žijí bledí tvorové bez očí. V mrazivé vodě tamních jezírek tančí přerostlí macaráti a teskně volají své družky. Porostem mechu a hub se plíží slepí hadi silní jako lidské stehno. Zapáchají nenávistí a žalem.

Odsouzenci v hrůze prchají před tímto plíživým zoufalstvím. Jen jedinkrát vystupují otcové hadů na povrch, a to za temných a bezhvězdných nocí zimního slunovratu. V ten čas neusínej s oknem otevřeným! Není pro ně větší radosti, než když mohou odvléci nic netušícího spáče do své říše a po celý rok se pak živit na jeho strachu.


Umrlec

Po sedm dní bděl nad rakví. Přestože ho neznal, vložil mu pod jazyk minci z ryzího zlata. Nenáviděl živé lidi, ale věděl, že mrtvým je třeba vzdát úctu.

Jako první začaly hnít měkké tkáně. Propadly se oči a tváře. Zetlelé rty odhalily řádku zčernalých zubů - kdyby tak mohly vyrašit a stát se orchidejemi, černými orchidejemi s nasládlým pachem! Stál tam, hlídal a vdechoval nasliněným chřípím.

Poslední noci tělo vzplálo; zůstala po něm doutnající hromádka popela. Tu spalovači smísili s rozemletým bolehlavem a nasypali do tří číší. Jedna je pro něj, jedna pro tebe, jedna pro mne. Na zdraví, příteli!


Verš

Ve slovech leží vědění a původ veškerého poznatelného světa, avšak teprve básní získávají křídla.

Když zavřu oči, vidím opuštěnou místnost, která nemá dveře. Ta místnost je obrazem kruté, neradostné moci. Nábytek v ní je zakryt bílými plachtami. Jediné okno vyhlíží do zahrady plné holých stromů a otevřených hrobů.

Vzduchem ztěžka zavání prsť. Vítr unáší stránku vytrženou z knihy, stránku popsanou bezectným švabachem. Je to stránka z knihy života, ta poslední a nanejvýš hořká. Neusilujte o dokonalost: vypadá takto.


Zvon

Kolem věže krouží houf zlost křičících krkavců. Uprostřed kamenného těla se však skrývá bronzové srdce, srdce ulité z něhy, srdéčko, které nezná zášť. Svým hlasem oznamuje příchod zimy. A zima se vskutku blíží, aby zakryla veškerou špínu svým hávem. Neboť bílá odevždy byla barvou lásky a nevinnosti.

Slyšte ho dunět, malověrní! Je to silné, posvátné srdce. Vězte, že se rozlomí teprve tehdy, až nastane konec dnů.
 


Komentáře

1 heavy_head heavy_head | Web | 12. prosince 2008 v 18:00 | Reagovat

Dobré! Dojem na mne udělalo skoro všechno. Jako lyrik jsi rozhodně silný v kramflecích.

2 Lykao Lykao | Web | 12. prosince 2008 v 18:23 | Reagovat

Dokonalé.... Opravdu... Asi už to víš, ale jsi geniální... Romanticko-dekadentní autor, vládce slov nasáklých emocemi...

3 heavy_head heavy_head | Web | 12. prosince 2008 v 21:50 | Reagovat

Nevěděl jsem, že jsi finalista naší soutěže, Léto. :-O

4 Léto Léto | E-mail | Web | 12. prosince 2008 v 22:44 | Reagovat

Heavy: Díky. Měl jsem strach, že nebudu mít dost fantazie na vymyšlení něčeho ke každému písmenu, ovšem nakonec se to ukázalo být více než snadným. :)

Lykao: :D Rovněž děkuji! Jak už řekla Madame Giry: "He's a genius. He's an architect, a designer, a composer and a magician! A genius, monsieur!" :) Ovšem s dokonalostí raději opatrně, přečti si, co píšu pod slovem "Verš". :) Ty sama jsi o lyrice nepřemýšlela? Možná by ti taky sedla...

5 Lykao Lykao | Web | 12. prosince 2008 v 23:18 | Reagovat

Tak dobře, dokonalé ne... Úžasné, skvělé, geniální...  Nikdo není dokonalý... No, já lyriku i píšu, ale radši si ji nechávám pro sebe... Je to z hodně velké hloubky mojí duše, možná někdy něco zveřejním... Ale v dohledné době to nebude...

6 Lomeril Lomeril | Web | 13. prosince 2008 v 9:38 | Reagovat

Pozor, vzpomeň si, co na to řekl Raoul de Chagny: "Genius turned into a madman." :-)

7 Léto Léto | E-mail | Web | 13. prosince 2008 v 12:19 | Reagovat

Lykao: Moje lyrika taktéž pochází z hodně velké hloubky, ba dokonce bych se neobával tvrdit, že až z paty! :) Nu, ale když se nad tím zamyslíš, napadne tě, že když je něco "dokonalé" znamená to, že to "bylo dokonáno". Jinými slovy, že je to hotové. A tenhle článek zcela zjevně hotový je - ne? ;)

Lomeril: Raoul? "Ignorant fool, this brave young suitor!" :D Raději bych ho nebral moc za slovo. :)

8 Lykao Lykao | Web | 13. prosince 2008 v 12:24 | Reagovat

Chachá! Achiles!

9 Léto Léto | E-mail | Web | 13. prosince 2008 v 12:45 | Reagovat

To jsi ty, Bríseovno? :D

10 Rozinka Rozinka | 15. prosince 2008 v 18:34 | Reagovat

Asi jsem tupá, ale polovině z vašich hlášek tady nerozumím :D

11 Léto Léto | E-mail | Web | 16. prosince 2008 v 10:25 | Reagovat

Rózinka: Raoul a madame Giry jsou postavy z filmu Fantóm opery, respektive z toho muzikálu. Pokud jsi jej neviděla, pak se nedivím, že jsi ztracená. :) Ovšem Achilla a Bríseovnu bys znát měla, to jsou postavy z Illiady. Však víš, taková ta dlouhá báseň o dobytí Tróje, napsal to nějaký Homér (nikoliv Simpson!). "O hněvu Achilleově, tak zhoubném, nám zpívej, ó Múso!"

12 CoCo-ShAnie.El CoCo-ShAnie.El | Web | 17. prosince 2008 v 8:43 | Reagovat

tO j3 p3knY_____=)

13 CoCo-ShAnie.El CoCo-ShAnie.El | Web | 17. prosince 2008 v 8:43 | Reagovat

--->Faleš<---

___libi s3 mi wš3chny__

14 Léto Léto | E-mail | Web | 18. prosince 2008 v 17:42 | Reagovat

CoCo-ShAnie.El: Též děkuji za vlídné slovo. Zrovna faleš byla tuším inspirována středověkým právem útrpným. :)

15 Dr. Šáhlá Dr. Šáhlá | Web | 28. prosince 2008 v 23:02 | Reagovat

Dokonalost... Přidej do ankety možnost "Všechny", takhle si nemůžu vybrat :D

16 short evening dresses short evening dresses | E-mail | Web | 10. ledna 2013 v 11:39 | Reagovat

As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you
http://www.elsedress.org

17 inexpensive wedding gowns inexpensive wedding gowns | E-mail | Web | 10. ledna 2013 v 15:26 | Reagovat

Hey there, I think this is very nice. Keep it up. Smile
http://www.elsedress.org

18 pakistani brides dresses pakistani brides dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 15:24 | Reagovat

You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most persons will go along with with your blog.
http://www.isdress.org

19 coast bridal dresses coast bridal dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 18:25 | Reagovat

Hi, last few days I was looking for article like this, thank you very much and keep writing.
http://www.isdress.org

20 swiss replica tag heuer swiss replica tag heuer | E-mail | Web | 17. ledna 2013 v 7:39 | Reagovat

Q. What did the hamburger name his daughter?
http://www.watchescan.org

21 tag replica tag replica | E-mail | Web | 17. ledna 2013 v 10:28 | Reagovat

Which Golf Clubs Are Better - Steel or Graphite ?.
http://www.watchescan.org/Tag-Heuer.html

22 iwc fake iwc fake | E-mail | Web | 18. ledna 2013 v 2:53 | Reagovat
23 replica watch iwc replica watch iwc | E-mail | Web | 18. ledna 2013 v 5:02 | Reagovat

Pretty useful info here. BTW, I think I read a especially similar article on another blog today, in fact i'm pretty certain. I 'll check it out and let you know, maybe they copied your content, who knows.
http://www.begwatches.net

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama